Ekumenisk gudstjänst,

söndag 19 januari kl 10:00

Lars Gunther, Mattias Pettersson, Kyrkkaffe