• Varmt välkommen

Equmeniakyrkan Hestra

Vision

Equmeniakyrkan Hestra  vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Aktiviteter

Symöte

onsdag 19 februari kl 15.00

Gudstjänst

söndag 23 februari kl 10.00
Lars Gunther, Sång Daniel Manfredsson och Frank Ambjörnsson, Söndax, Kyrkkaffe