• Varmt välkommen till Equmeniakyrkan Hestra
  • Sjung lovsånger och psalmer
  • Varmt välkommen

Equmeniakyrkan Hestra

Vision

Equmeniakyrkan Hestra  vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Aktiviteter

Symöte

onsdag 22 januari kl 15.00

Gudstjänst

söndag 26 januari kl 10.00
Linda Danielsson, Sång Stina Landin, Söndax, Kyrkkaffe