• Varmt välkommen

Equmeniakyrkan Hestra

Vision

Equmeniakyrkan Hestra  vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Aktiviteter

Avslutning Söndax

söndag 7 juni kl 10.00
Vi träffas ute, på baksidan av kyrkan för enkel avslutning med barn, föräldrar och ledare. Program för barnen och tipsrunda samt fika från din medhavda fikakorg. Denna gång blir det tyvärr bara för barnens föräldrar och inte far- och morföräldrar på grund smittorisken.