Församlingshelg på Strandgården 24-25

lördag 24 augusti

Se i programbladet för mer info. Alla är varmt välkomna.