Ekumenisk gudstjänst i Norra Hestra Kyrka

söndag 1 september kl 10:00

Välkomnande av konfirmander Agneta Helge, Lars Gunther, Ulrika Axelsson