Tillsammansgudstjänst,

söndag 29 september kl 10:00

Lars Gunther, Ulrika Axelsson. Puma, Scout och Söndax, Insamling till Equmenia, Kyrkkaffe.