Ungdomsgudstjänst "Du och Gud"

Lördag 28 september 18:00 i Hestra Missionskyrka

En samling för dig som är ovan vid kyrkan, nyfiken, supertaggad, undrande, tvivlande, hängiven
kristen eller bara vanlig tonåring.
Vi träffas först för mingel, snacks och gemenskap, någon tävling för att lära känna varandra, sedan
börjar själva gudstjänsten 19.00 och sist äter vi gott tillsammans.
Lovsång med grupp från Ictus.
Filip Larsson talar
Filip är från Älvängen, men bor med sin fru Elin på Hönö, där han jobbat som ungdomsledare i Betel
de senaste fyra åren. Filip är med sina egna ord teologinörd, men lätt att lyssna på. Filip är 24 år. Han
presenterar sig på http://filiplarsson.nu/ 
En frivillig gåva kan ges under kvällen för maten och andra kostnader.

Ungdomsgudstjänst