Välkommen till kyrkan!

Vi har börjat ha och kommer att fortsätta att ha en del gudstjänster och samlingar under hösten. Vi lyssnar till myndigheternas råd och genomför detta på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Enligt myndigheterna så får man räkna bort funktionärer dvs. medverkande, mötesvärdar osv. vilket gör att vi kan vara något fler än 50 i kyrkan. Vi sitter på varannan bänk och vi har öppnat upp till församlingssalen för att få extra plats att sitta med avstånd. Mötesvärdarna ser till att vi inte blir för många. Vi tror att alla tar sitt ansvar och håller avstånd samt stannar hemma om man är sjuk. Drop-in-nattvard En tisdagskväll i månaden kommer vi att ha Corona-säker nattvard vilket innebär att man kommer, håller avstånd, läser själv, vid olika stationer, instiftelseorden och tar själv bröd ( utlagt med avstånd på bricka) och vin (särkalkar).