Gudstjänst

söndag 23 juni kl 10:00
Lars Gunther, sång Alexandra Palmquist


Gudstjänst

söndag 30 juni kl 10:00
Tillsammans med Norra Hestra kyrka. På plats i N Hestra kyrka.


Gudstjänst

söndag 7 juli kl 10:00
Sven-Arne Sveningsson Månadsoffer


Gudstjänst

söndag 14 juli kl 10:00
I Norra Hestra kyrka, Kyrkkaffe


Gudstjänst

söndag 21 juli kl 10:00
Magnus Lager, sång Anna-Lena Lager


Gudstjänst

söndag 28 juli kl 10:00
I Norra Hestra kyrka, Kyrkkaffe


Gudstjänst med nattvard

söndag 4 augusti kl 10:00
Lars Gunther, sång Maria Viktorsson