Församlingen

Grimsås missionskyrka bildades 2009 efter 3 års pionjärarbete med stöttning från Equmeniakyrkan Hestra och  equmeniakyrkan, församlingen har i dagsläget 18 medlemmar. Församlingen har sin verksamhet i Svenska kyrkans lokaler i Grimsås. Målet med verksamheten är att skapa en kristen gemenskap i och runt Grimsås. En plats för människor att mötas.

Hestra är moderförsamling

Att vara moderförsamling är att stöttar arbetet i Grimsås med människor som engagerar sig, och inte minst bär samhället och den framväxande kristna gemenskapen där i bön och förbön. Det handlar om att finnas till hands i med- och motgång, att stötta och backa upp församlingen, planteringsledningsgruppen, equmenia-ledare och alla de som är med i den nya församlingen. Alltså alla som ger av sin tid och sitt engagemang för gemenskapen i Missionskyrkan i Grimsås.

Aktiviteter

Gudstjänst

söndag 29 mars kl 10.00
Henrik Manfredsson, Söndagsskola

Öppet hus med utställning.

söndag 5 april kl 14.00
14:00-17:00 Öppet hus med utställning av textilier, servering, lotterier. 16.00 Kåseri av Ing-Britt Suvinen, ”Trasmattans historia och livet som trasmatta.

Utflykt till Forserum

söndag 3 maj kl 08.30
Utflykt till Jakob Svensson, Centrumkyrkan i Forserum, avresa 08:30