Ekumenisk Gudstjänst i Norra Hestra Kyrka

söndag 1 augusti kl 10:00