Naturlig församlingsutveckling, NFU

Vad är NFU?

Naturlig Församlingsutveckling (NFU) är ett processverktyg som används för att genom ett långsiktigt arbete förnya och utveckla lokala församlingar till att bli hälsosamma gemenskaper som växer, gör nya lärjungar och påverkar samhället på ett positivt sätt.

NFU är resultatet av ett omfattande forskningsprojekt under 90-talet lett av Christian A. Schwarz. Frågan var, “Hur gör man för att upptäcka allmängiltiga principer som gör att församlingen utvecklas?” För att få svar på frågan valde man att genomföra en vetenskaplig studie av församlingar runt om i världen – totalt studerades 1000 församlingar i 32 länder.

Resultatet blev troligen den första världsomfattande studien som med vetenskapliga metoder hjälper oss att svara på frågan: ”Vilka principer för församlingstillväxt är giltiga, oavsett kulturellt sammanhang och teologisk uppfattning?”

Vad man hittade var åtta principer – eller “särdrag” – som identifierades som gemensamma faktorer hos växande församlingar: Utrustande ledarskap, Gåvobaserad verksamhet, Hängiven andlighet, Funktionella strukturer, Inspirerande gudstjänster, Livsnära smågrupper, Behovsorienterad evangelisation och Kärleksfulla relationer.

Idag har man gjort över 70 000 församlingsundersökningar i fler än 80 länder. I Sverige har vi gjort över 1000 undersökningar ledda av våra erfarna NFU-handledare.

 

Till hjälp att arbeta med församlingens nuvarande utmaningar har ni NFU’s Handlingsplaner.

Här kan du läsa mer om församlingsutveckling www.forsamlingsutveckling.se