Konstverk i kyrkan

Pulsslag från en gången tid

Konstnären Sven Johansson Hestra, fick uppdraget att utföra skulpturer till Hestra Missionskyrka vid ombyggnaden 1992. Här delar Sven några tankar om sitt arbete och vilka målsättningar han hade.

- Min förhoppning är att kyrkan ska bli en plats dit inte bara den som tror söker sig, utan även de som tvivlar kan finna ro och stillhet med sina tankar i sökandet efter livets mening och mål. Kan mina bilder bli en del i kyrkans uppgift som vägvisare har jag nått den målsättning som jag anser viktigast.

- Det som påverkat mitt sätt att utforma skulpturerna har sin grund i den frikyrkliga tradition som jag är uppväxt med och den tro som har sin förankring i Bibelns bildspråk samt i den natur som omger oss och som jag känner stark samhörighet med.

- Att den gamla brädan eller stenen ska förmedla ”de svaga pulsslagen” från de som gick och röjde stigar, byggde torp och bönehus.

Tack!, Sven för ditt bidrag och arrangemang i Hestra Missionsförsamling!