Vår tro

Detta vill vi / Vision

Equmeniakyrkan Hestra  vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus. Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas, människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas till mission och engagemang för den värld vi lever i.

Equmeniakyrkan

Vi är anslutna till Equmeniakyrkan med rötter i det sena 1800-talets svenska folkväckelse. Equmeniakyrkan finns idag över hela landet och är en sammanslagning av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Vi verkar för gemenskap mellan olika kyrkor och samfund genom att aktivt delta i arbetet i Sveriges frikyrkoråd, Svenska Ekumeniska Nämnden, De Reformerta Kyrkornas Världsallians, Kyrkornas Världsråd och andra sammanslutningar av kristna från skilda håll.

Medlemskap

Som medlem välkomnas i församlingen den som bekänner Jesus Kristus som Herre. I församlingen döps både barn och vuxna.

Omtanke

Omtanke är en viktig del av Equmeniakyrkans arbete. Du har möjlighet att maila in dina tacksägelse- och böneämnen som vi tillsammans lyfter upp på Böneplats, Equmeniakyrkan och i gudstjänsten.

Samtal

Pastorer inom Equmeniakyrkan har tystnadsrätt och tystnadsplikt vilket gör att du med förtroende kan vända dig till dem i förtroliga samtal. Ta gärna kontakt med pastorn.

Gudstjänsten

Gudstjänsten utgör en central mötesplats och är öppen för alla. Det betyder att det inte är en samling enbart för medlemmar utan alla som vill vara med är välkomna. Här delas frågor om livet och den kristna tron. Vi sjunger psalmer och lovsånger, deltar i böner, sång, musik och nattvard.

Vi firar gudstjänst varje söndag och vid livet olika högtider så som barnvälsignelse, dop, konfirmation, bröllop och begravning. Gudstjänsten är församlinglivets centrum där vår tro blir synlig och tydlig för omvärlden. Gudstjänsten är ett möte med Gud, den helige. Gudstjänsten är även ett möte mellan människor, som samlas kring Jesus Kristus. Här återspeglas livets rytm i tacksägelse och i förbön från livets början genom vägval, i glädje och i sorg, till dess slut.