Vår mission

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. Vad betyder det? För mig som människa, för vårt liv tillsammans i samhället och för de utmaningar som vår värld ställer oss inför?

Det kan uttryckas på många sätt. Ett är att Kristus i alla tider sänder sina lärjungar med evangelium om Guds rike. Genom evangelisation bärs berättelsen om Kristus vidare, genom diakoni står den upp för medmänniskorna och genom gemenskap upprättas människor.

Dessa tre, evangelisation, diakoni och gemenskap är oskiljaktiga uttryck i vårt uppdrag – som kyrka och som kristna.

Vårt stora intresse för medmänniskan och mission engagerar och smittar av sig på många sett lokalt i Hestra. Människor möts i olika former och sammanhang, tider förändras och så också ur vår mission ser ut. Möjligheten att finns med i det lokala sammanhanget och samtidigt hjälpa till internationellt är en förmån för oss alla.
Mission kan tex vara att möte barn och unga i samhället med aktiviteter, finnas med och lära ut svenska språket, packa varor för resa till Vitryssland eller hjälpa nyanlända att förstå den svenska kulturen och vårt system. Visa ett engagemang i att tillverka babypaket och förbandsvaror till Kongo. Mission är alltid personligt engagerande!

Församlingens Missionskommittén

jobbar för att ta vara på och utveckla församlingens mission.
Deras syfte är: att göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd (Matt 28:18-20).

-Vi får vara en del av Guds världsvida mission, som omfattar sex kontinenter. Vi är kallade till offer och tjänst och vi har fått i uppdrag att vittna om Jesus Kristus.

- Equmeniakyrkan och Equmenia planerar sin internationella verksamhet tillsammans med sina samarbetskyrkor och organisationer. Ömsesidighet och gemensamma prioriteringar styr verksamheten. Mötet med Jesus står i centrum och i mötet mellan människor från olika kyrkor, kulturer och traditioner är detta grunden för vårt internationella arbete. Detta präglar också volontärverksamheten, utbyten, studieresor m.m.

Mission där Equmeniakyrkan Hestra är med och bidrar