Equmeniakyrkan Hestra

Vision

Equmeniakyrkan Hestra  vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Aktiviteter

Gudstjänst,

söndag 25 september kl 10.00
Linda Tornell, Sång Christina Lindqvist, Söndax, Kyrkkaffe

Bön

tisdag 27 september kl 10.00