Equmeniakyrkan Hestra

Vision

Equmeniakyrkan Hestra  vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Aktiviteter

Arbetsdag

lördag 17 april kl 08.00
Medtag eget fika

Gudstjänst

söndag 18 april kl 10.00
Sång Christina Lindquist och Frank Ambjörnsson med barn