Equmeniakyrkan Hestra

Vision

Equmeniakyrkan Hestra  vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas,
människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas
till mission och engagemang för den värld vi lever i.
 

Nyheter

Aktiviteter

Ekumenisk gudstjänst

söndag 10 juli kl 10.00
Sven-Arne Sveningsson, Sång Alexandra Palmquist, Månadsoffer