Missions- och evangelisationsfond

Equmeniakyrkan Hestra vill uppmuntra människor att söka växa i sin tro samt att förmedla sin tro till sin omgivning. Därför finns Missions- och evangelisationsfonden som ett sätt att stimulera människor med anknytning till Equmeniakyrkan Hestra och/eller equmenia Hestra/Grimsås att engagera sig i mission och evangelisation.

Bidrag kan ges till volontärarbete, organiserade evangelisations- eller missionsresor, samt kurser eller utbildning inom områdena mission, evangelisation och diakon. Bidrag kan ges till resekostnader, omkostnader, kurskostnader m.m.

Ansökan görs på speciell blankett som finns att ladda ner. Den finns också tillgänglig i kyrkan.

Blanketten lämnas till församlingens pastor eller skickas till församlingens styrelse på adress:

Equmeniakyrkan Hestra styrelse
Byvägen 5
335 71 HESTRA

 

 

Beslut om bidrag och dess storlek tas av Equmeniakyrkan Hestra styrelse. Eventuellt avslag kan t ex bero på att syftet med fonden inte anses uppfyllt eller att det inte finns medel på fondens konto. Fondens tillgångar består av överskott från Stackebo fjällkyrka och café samt eventuella gåvor till fonden. Den som beviljats bidrag skall efter avslutat arbete, avslutad resa kurs eller utbildning besöka församlingen för att berätta om sina erfarenheter.

Skriv ut en Ansökningsblankett till Equmeniakyrkan Hestra Missions- och evangelisationsfond

Ansökningsblankett