Cellgrupper

I Equmeniakyrkan Hestra är gudstjänsten på söndag när många är samlade viktig, men vi tror också att små grupper där man delar en vardagsgemenskap är viktiga. I vår församling kallar vi dessa grupper för cellgrupper.

En cellgrupp

•består av 6-12 personer •träffas regelbundet under terminerna (oftast varannan vecka)

•samlas i hemmen •bestämmer själv hur samlingen utformas, men bön är alltid en del av gemenskapen.

•vårdar varandras förtroenden och det som sägs stannar inom gruppen.

•är alltid öppen för att ta emot nya människor

•vill vara en plats för livet att växa i alla dess former.

Är du intresserad av att vara med i en cellgrupp? Kontakta någon i församlingens styrelse .