Syföreningen

Vi träffas varannan onsdag, jämn vecka mellan 15.00-17.00 och arbetar och fikar tillsammans

Syföreningsansvariga:
Inga Pettersson och Anita Hartvigsson

Kom gärna med till vårt glada gäng!