Länkar

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan Hestra är ansluten till Equmeniakyrkan.

Equmenia

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är.

Teamevangelisation

Teamevangelisation är en ekumenisk kristen förening som vill sprida kunskap om Jesus Kristus.

New Life for You

New Life for You är en ideell förening med ekumenisk inriktning. Föreningens mål är att sprida det kristna budskapet i ord och handling.

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en mötesplats för kyrkor och kristna organisationer. Tillsammans arbetar vi för att ge möjligheter för människor och samhällen att förändras.

Diakonia

Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd. Vi stödjer eldsjälar som tillsammans med andra driver projekt som gör att människor själva kan ta sig ur fattigdom och förtryck.

Strandgården

Strandgården drivs av Stiftelsen Fritidsgårdar i samverkan med Equmenia och Equmeniakyrkans församlingar i region öst.

Klintagården

Klintagården i Köpingsvik på Öland är en camping och lägergård med den kristna tron som värdegrund.

Stackebo

Stackebo är en vinterbonad stuga och lägergård som ligger mitt i Isabergs Naturreservat vid Hestra och drivs av lokala Equmenia-föreningar

Norra Hestra församling

Välkommen till Norra Hestra församling. Norra Hestra är en församling i Östbo - Västbo kontrakt i Växjö stift inom Svenska kyrkan.

Hestra samhällsförening

Hestra samhällsförening är en ideell förening som har som huvudsakligt syfte att jobba för Hestras utveckling och trivsel.

Grimsås samhällsförening

Grimsås är ett litet och fint samhälle som ligger i Västergötland nära gränsen till Småland.