Församlingen

Grimsås missionskyrka bildades 2009 efter 3 års pionjärarbete med stöttning från Equmeniakyrkan Hestra och  equmeniakyrkan, församlingen har i dagsläget 18 medlemmar. Församlingen har sin verksamhet i Svenska kyrkans lokaler i Grimsås. Målet med verksamheten är att skapa en kristen gemenskap i och runt Grimsås. En plats för människor att mötas.

Hestra är moderförsamling

Att vara moderförsamling är att stöttar arbetet i Grimsås med människor som engagerar sig, och inte minst bär samhället och den framväxande kristna gemenskapen där i bön och förbön. Det handlar om att finnas till hands i med- och motgång, att stötta och backa upp församlingen, planteringsledningsgruppen, equmenia-ledare och alla de som är med i den nya församlingen. Alltså alla som ger av sin tid och sitt engagemang för gemenskapen i Missionskyrkan i Grimsås.

Kontakta oss

Aktiviteter

Gudstjänst

söndag 24 oktober kl 10.00
Göran Undevall

Öppet Hus med utställning av textilier

söndag 14 november kl 14.00
Kl 14-17 Öppet Hus med utställning av textilier, servering, lotterier. 16:00 Kåseri av Ing-Britt Suvinen ”Trasmattans historia och mitt liv som trasmatta”.

Adventsgudstjänst

söndag 28 november kl 17.00
Adventsgudstjänst, gemensamt med Svenska Kyrkan OBS kl 17:00