Gudstjänster

Gudstjänster

Gudstjänsten utgör en central mötesplats och är öppen för alla. Det betyder att det inte är en samling enbart för medlemmar utan alla som vill vara med är välkomna. Här delas frågor om livet och den kristna tron. Vi sjunger psalmer och lovsånger, deltar i böner, sång, musik och nattvard.

Vi firar gudstjänst varje söndag och vid livet olika högtider så som barnvälsignelse, dop, konfirmation, bröllop och begravning. Gudstjänsten är församlinglivets centrum där vår tro blir synlig och tydlig för omvärlden.

Gudstjänsten är ett möte med Gud, den helige. Gudstjänsten är även ett möte mellan människor, som samlas kring Jesus Kristus. Här återspeglas livets rytm i tacksägelse och i förbön från livets början genom vägval, i glädje och i sorg, till dess slut.

Webbsända gudstjänster

Vissa av våra gudstjänster är webbsända. Dessa sänds då i vår YouTubekanal som du hittar i menyn på vår hemsida.

Direktlänk till rätt gudstjänst för söndagen hittar du på hemsidans startsida eller så lägger vi också ut den på Facebook.