Torparens vision blir verklighet

Under vintern 1881-82 svepte en andlig rörelse likt en stormvind fram genom byarna i N Hestra. I spetsen för denna rörelse stod den gudabenådade torparen Johannes på Jutabäcken. Med sin klarsyn förstod han att om det som vunnits skulle kunna bevaras, måste man sluta sig samman. Hans vision var att bilda en församling där man kunde stötta varandra och föra verket vidare.

Lördagen den 4 mars 1882 satt Johannes på Jutabäcken i sitt hem vid kortändan av det stora slagbordet i storstugan och blickade ut över de 48 som samlats på hans inbjudan. Så kom frågan ”Är vi eniga om att bilda Hestra missionsförsamling?” Svaret blev ett enhälligt ”Ja”, varefter Johannes höjde sina, av tungt arbete, valkiga händer och bad en innerlig bön för den nybildade församlingen men också för kommande släkten som skulle föra verket vidare. Verket fördes vidare. Man antog stadgar, drog upp riktlinjer för hur arbetet skulle bedrivas.

Redan 1877 hade en söndagsskola startats i Postmästargården i Vik av Louise Sparre. Alltsedan dess har söndagsskolan varit en av hörnpelarna i församlingens arbete. En samlingssal fanns redan vid församlingens bildande, det sk. Gamla missionshuset, som uppfördes 1880. Detta missionshus, kostade 289,- jämte frivilligt arbete, blev föremål för flera förändringar och tillbyggen. Den 28 november 1954 hölls den sista Gudstjänsten där. Redan en vecka senare invigdes den nya kyrkan vid Byvägen.

1899 svepte en ny väckelsevåg fram genom bygden. Detta resulterade i bildandet av Hestra Kristliga Ungdomsförening, sedermera SMU. Föreningens rekrytering av nya medlemmar har i stort sett skett genom ett målmedvetet ungdomsarbete. 1992 återinvigde vi vår om- och tillbyggnad av vår kyrka. Det är med glädje vi ser hur torparen Johannes på Jutabäcken och hans vision har blivit en strålande verklighet som lever vidare.
Källa: Gustav Halldeberg

Gamla Missionshuset från 1880

Några viktiga historiska årtal

1870 bildas den första kören
1877 Louise Sparre startar söndagsskola
1877 Syföreningen startar sin verksamhet
1882 bildas församlingen
1899 bildas Hestra Kristliga Ungdomsförening
1911 hålls den första bibelskolan
1919 bildas juniorföreningen
1951 invigs Björkeborg 1954 invigs ny kyrka
1954 bildas musikkåren
1958 tar unga röster ton blir senare Minikören senare PUMA
1959 bildas Hestra SMU scout 1962 bildas ungdomskören
1967 Hestra och Grimsås MF går samman
1971 Börjar SMU-nying verksamhet
1974 invigs ny kyrka i Grimsås
1982 firas 100-årsminnet
1992 invigs om- och tillbyggnad av kyrkan