Gudstjänst med nattvard

söndag 6 mars kl 10:00

Lars Gunther, Sång Team från Bibelskolan Livskraft, Månadsoffer, Söndax,