Första advent,

söndag 27 november kl 10:00

Lars Gunther, Sång Adventskörerna, Söndax medverkar, Kyrkkaffe