Musikgudstjänst

söndag 30 juni kl 19:00

Musikgudstjänst med Erika Lindholm, saxofon och Fia Forslund, marimba. Observera tiden! På plats i N Hestra kyrka. Servering före gudstjänsten från kl 18.00 och sedan också efter.