Gudstjänst med nattvard

söndag 4 augusti kl 10:00

Lars Gunther, sång Maria Viktorsson, kyrkkaffe