Dagens volontärsdagar - Strandgården 14-16 mars

Ny eller redan tidigare volontär på Strandgården. Välkommen till vårens arbetsdagar då vi öppnar upp gården igen. Kom med en, två eller tre dagar 14-16 mars. Anmälan till info@strandgarden.org senast den 11 mars. Varmt välkomna!


BABYPAKETEN FORTSÄTTER

Missionskommittén i Hestra fortsätter arbetet med att tillverka babypaket som lämnas till de nyblivna mammorna i Kongo efter förlossningen. Sjukhuset försöker nå de blivande mammorna med denna gåvan. Barnmorskan och läkaren kan ge den tryggheten mamman behöver i den situationen.


Viktig information!

Nu på söndag 10 dec direkt efter gudstjänsten kommer Werner hålla en kort församlingsinformation (15min) om dagsläget och förutsättningarna för en ev Växtpool. Detta är viktig information inför kommande beslut på församlingsmöte den 17 jan. Välkomna!


ETT VÄRDIGT LIV FÖR ALLA

Mellan första advent och och 31 januari 2024 pågår Equmeniakyrkans insamling till vårt arbete världen över. Vi tror att varje människa är skapad och älskad av Gud och har därför ett oändligt värde och en inneboende given värdighet som gäller oavsett yttre omständigheter. Långt över 100 år tillbaka har Equmeniakyrkan arbetat med att dela evangelium, visa omsorg och värdighet för de särskilt utsatta. Det har varit ett kännetecken för Guds folk i tusentals år och det ligger i vårt DNA. Din gåva gör skillnad!


1 2 3 4 5  Nästa