Åparken

Sommaravslutning i Åparken i Hestra för equmenia Hestra/Grimsås. PUMA medverkade med sång och musik