Julmarknad digitalt !!!

Det här evenemanget är vår digitala julmarknad som vi anordnar som ett alternativ till den mer traditionella basar som normalt sett arrangeras i vår kyrka till förmån för vårt barn- och ungdomsarbete i Hestra och Grimsås. Vilka är det som säljer på julmarknaden? Det är de olika barn- och ungdomsgrupperna inom equmenia Hestra/Grimsås. Våra grupper består av : Söndax (söndagsskolan), Spårar- och Upptäckarscout, Puma (barnkören) och Teen Night (tonår). Varmt välkommen att stötta vår verksamhet genom att handla här på vår digitala julmarknad som är öppen från fredag den 11/12 kl. 17.00 till söndag den 13/12 kl. 14.00.


22/11 Nationell Bönedag med anledning av pandemin

Söndagen den 22 november är utlyst som en nationell Bönedag med anledning av pandemin. Du kan läsa mer om det i länken nedan. https://www.nationellbonedag.com/ Det är svårt att träffas för gemensam bön i kyrkan men du kan be där du finns eller kanske du kan gå en bönepromenad med någon. Man kan också be tillsammans via telefonen eller datorn. Det finns mycket att be för🙏🏻!


Nya restriktioner-inställda gudstjänster

Det har, utifrån situationen med Coronapandemin, kommit nya råd från myndigheterna samt rekommendationer från Equmeniakyrkan centralt. Vi måste alla ta ansvar för att få ner antalet smittade. Därför har församlingens styrelse beslutat att vi ställer in de fysiska gudstjänsterna tillsvidare. Vi räknar ändå med att, med enbart medverkande, fortsätta livesända gudstjänsterna på Youtube. Tisdagskvällarna kommer att fortsätta som vanligt med kyrkan öppen för bön. Att stänga ner igen känns tungt men samtidigt får vi hålla fast vi det hopp som bär oss. För att citera Claes Vårdstedts sång: ” Mitt liv vilar i dina händer och hur det än är tar jag en dag i sänder. Jag tror, jag hoppas, jag litar på Dig, jag vet att Du älskar mig”


Välkommen till kyrkan!

Vi har börjat ha och kommer att fortsätta att ha en del gudstjänster och samlingar under hösten. Vi lyssnar till myndigheternas råd och genomför detta på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Enligt myndigheterna så får man räkna bort funktionärer dvs. medverkande, mötesvärdar osv. vilket gör att vi kan vara något fler än 50 i kyrkan. Vi sitter på varannan bänk och vi har öppnat upp till församlingssalen för att få extra plats att sitta med avstånd. Mötesvärdarna ser till att vi inte blir för många. Vi tror att alla tar sitt ansvar och håller avstånd samt stannar hemma om man är sjuk. Drop-in-nattvard En tisdagskväll i månaden kommer vi att ha Corona-säker nattvard vilket innebär att man kommer, håller avstånd, läser själv, vid olika stationer, instiftelseorden och tar själv bröd ( utlagt med avstånd på bricka) och vin (särkalkar).


1 2 3 4 5  Nästa