Månadens sång - juni-juli

Vi sjunger oss samman gamla och unga, ja alla åldrar tillsammans. Det är så lätt att sånger bara fläktar förbi. Är det något nyttt behöver vi sjunga sången flera gånger. En barnsång och en lovsång som månadens sång är målet.

Månadens sång - juni-juli

Det som är gammalt och invant är inte självklart för de yngre och det som är nytt är inte heller enkelt för de äldre. Därför kan det bli en blandning av både gamla och nya sånger. 

Två sångval

Vi gör två sångval inför varje månad som vi sedan sjunger varje söndag. Hittills har musikrådet, Puma med ledare och söndagskolan har varit med och tagit fram sånger. Genom att sjunga sångerna flera gånger lär vi oss dem bättre och vår dröm och förhoppning är att kunna få med både unga och äldre musikanter. 

Under juni/juli sjunger vi:

  • Bara den som vandrar nära marken (PS 847)
  • Din trofasta kärlek (PS 830)

PS! Vill du vara med och ge förslag på sång/er. Ta då en kontakt med musikrådet.

Alexandra, Evelina, Claes och Maria