Dragningslistor lördag 20211023

Dragningslistor för samtliga lotterier vid dagens missionsförsäljning i Equmeniakyrkan Hestra

Dragningslistor lördag 20211023

Foto: Elisabet Torstensson

Ett stort tack till alla som stöttat vår verksamhet vid dagens försäljning

Dragningslista för alla lotterier ser du genom att klicka på "Bilaga" .

Tack från Equmeniakyrkan Hestra genom
Auktionsgruppen