ETT VÄRDIGT LIV FÖR ALLA

Mellan första advent och och 31 januari 2024 pågår Equmeniakyrkans insamling till vårt arbete världen över. Vi tror att varje människa är skapad och älskad av Gud och har därför ett oändligt värde och en inneboende given värdighet som gäller oavsett yttre omständigheter. Långt över 100 år tillbaka har Equmeniakyrkan arbetat med att dela evangelium, visa omsorg och värdighet för de särskilt utsatta. Det har varit ett kännetecken för Guds folk i tusentals år och det ligger i vårt DNA. Din gåva gör skillnad!

ETT VÄRDIGT LIV FÖR ALLA

Detta arbete har fem prioriterade områden utan inbördes ordning:

  1. Utveckla kyrkor och församlingar.
  2. Nå de onådda.
  3. Förbättra människors levnadsvillkor.
  4. Stå upp för människors rättigheter.
  5. Utbilda bra pastorer och ledare.

Missionsgudstjänst 21 jan 2024

På den missionsgudstjänsten får vi besök av Stefan Emilsson som är samordnare för arbetet i Asien. Då blir det också en lunch i samband med gudstjänsten och vi har möjlighet att ställa frågor. Församlingens missionskommitté arbetar med att tillverka babypaket och förbandsmaterial till Kongo. Det arbetet kommer att fortsätta under våren.

Din gåva gör skillnad

När man ger en gåva märker man den med ”mission” så skickar vi det vidare till Equmeniakyrkan i Sverige. De insamlingar som vi gör på gudstjänsten första advent, på julnatten och vid den speciella missionsgudstjänsten 21 januari går också dit.

  • Swish: 123 056 26 52 märk med "mission"
  • Bankgiro: 123-0234 märk med "mission"
  • Plusgiro: 2 86 98-9 märk med "mission"

Stort tack för din gåva!