Gemenskapsdag växtpool 24 aug


Vi träffas på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. Dagen börjar kl. 10.00 med incheckning och förmiddagsfika, och avslutas med kvällsgudstjänst kl. 19.30. Programmet är delvis planerat och vi kommer att ha möjlighet att möta var-andra både under fika, aktiviteter och måltider men också samlas till föredrag under dagen.

Vi är i SVF:s generösa lokaler och stadsparken finns nära om vi vill vidga våra cirklar utomhus. Barn och ungdomarna får egna aktivi-teter under delar av dagen och vi kan redan nu utlova att vi får förmånen att möta någon av våra engagerade medar-betare på Region Öst.


Gemenskapsdag växtpool 24 aug

RESA, KOSTNAD OCH ANMÄLAN 

Varje församling ordnar sina egna resor till och från Jönköping. Naturligtvis samåker vi så mycket som möjligt.

Kostnad för dagen:

460 kr/ vuxen deltagare 
280 kr/ barn 5-12 år 

ANMÄLAN SENAST 5 AUGUSTI TILL: 

Jan Jonasson, tel. 070 831 9672 eller  jan.jonasson@equmeniakyrkan.nu  
  
Betalning för dagen sker med något av alternativen nedan: 

  • Swish: 123 056 26 52 märk med ”Svf”
  • Plusgiro 2 86 98-9 märk med ”Svf”
  • Kontant på plats går också bra (helst jämna pengar)